Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 54

Chu Văn Thuộc, 2001. Tổng quan hiện trạng vi tảo biển gây hại và độc tố tảo trong môi trường ven biển phía bắc Việt Nam. Tạp chí Thuỷ Sản (6):  tr. 25-27.

Nguyễn Văn Tiến, 2001. Cỏ biển Hải Phòng. Tạp chí Khoa học & Kinh tế Hải Phòng, số 5: tr. 4-5

Phạm Đình Trọng, 2001. Bảo vệ đa dạng sinh học vùng đất ngập nước triều Tiên Lãng, Hải Phòng dựa vào cộng đồng. Tạp chí Thuỷ sản, số 4- 2001.

2002

Nguyễn Chu Hồi, 2002. Một số tác động của các hợp tác quốc tế gần đây trong lĩnh vực khoa học biển và môi trường biển. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 4/2002, Hà Nội.

Nguyẽn Chu Hồi, 2002. Các hoạt động chính của Chương trình hợp tác đa phương về hải dương học vùng biển ven bờ Đông Á. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 6/2002, Hà Nội.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2002. Vai trò tạo trầm tích  của nhóm sinh vật Trùng lỗ (Foraminifera) ở rạn san hô Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Tạp chí các khoa học về Trái đất, số 4 (T.24): tr. 306-310.

Nguyễn Ngọc, Lê Duy Bách, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Hữu Cử, 2002. Về thành tạo cát foram ở vùng biển sâu ngoài khơi đối vĩ tuyến 150N của biển Đông: thành phần và điều kiện thành tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 3 (T.2): tr. 32-40.

Nguyễn Văn Quân, Chu Tiến Vĩnh, 2002. Vai trò của rạn nhân tạo trong quản lý nguồn lợi hải sản và khả năng áp dụng ở Việt Nam. Tạp chí Thủy sản, số 10: tr. 26-29

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Văn Tiến, 2002. Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai: giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa. Nghiên cứu Huế, tập ba 2002, tr.124-167.

Trần Đức Thạnh, 2002. Đặc điểm địa hình và quá trình phát triển vùng đất Hải Phòng. Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, số 11: tr. 13-20

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 2002. Tai biến bồi tụ và xói lở bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa hoc, Đại học Quốc gia Hà Nội: tr. 79-83.

Nguyễn Nhật Thi, 2002, Thành phần loài và phân bố của cá vùng biển ven bờ bắc Trung bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 3 (T. 2): tr. 41-63

Nguyễn Thi Thu, 2002. Một vài khía cạnh về giới trong các nhóm nghề ở vùng đất ngập triều Tiên Lãng. Tạp chí Khoa học Công nghệ biển, phụ trương số 2-T2, Hà Nội: tr. 44-56

Chu Văn Thuộc, 2002. Dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của vi tảo biển độc hại sống bám trên các rạn san hô phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Sinh học, số 24(2): tr. 22-30

Đàm Đức Tiến, 2002. Một số chi và loài rong lục lục mới cho khu hệ rong biển Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Tạp chí Sinh học, Hà Nội, 24 (3): tr. 31-34.

Phạm Huy Tiến, Trần Đức Thạnh, Bùi Hồng Long, Nguyễn Văn Cư, 2002. Các kết quả nghiên cứu xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 2, số 4: tr. 12-26.

Phạm Đình Trọng, 2002. Một số  kết quả nghiên cứu bảo vệ đa dạng sinh học vùng đất ngập nước triều Tiên lãng, Hải Phòng có sự tham gia của người dân. Tạp chí Khoa học và công nghệ biển, T.2 (2002), số phụ trương: tr. 65-70.

2003

Nguyen Ngoc, Nguyen Huu Cu, 2003. Stratigraphic boundary between Tertiary and Quaternary systems in the region of Big Bear Well, Nam Con Son Basin offshore Vietnam. Petrovietnam Review, vol. 2, p. 2-10.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2003. Về một sưu tập hoá thạch Trùng lỗ (Foraminifera) Miocene muộn ít được biết đến ở khu vực bồn trầm tích Đệ Tam ven biển Đồng Hới (Quảng  Bình). Tạp chí Dầu khí,  số 6: tr. 8-16.

Nguyễn Nhật Thi, 2003. Thành phần loài và cấu trúc của khu hện cá Vịnh Hạ long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 1 (T. 3): tr. 56-65.

Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thị Minh Huyền, 2003. Một số dẫn liệu về đặc tính sinh thái của tảo độc hại trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Sinh học, số 25 (2): tr. 44-48.

Nguyễn Văn Tiến, Từ Thị Lan Hương, 2003. Biodiversity assessment in the Ha Long Bay Heritage area and proposition of management plans.   News Magazine ASEAN Biodiversity. Vol. 3, numbers 1&2: pp.21.

Đàm Đức Tiến, 2003. Thành phần loài và phân bố của rong Đỏ quần đảo Trường Sa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, T.3. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội: tr. 54-63.

Trần Văn Trị, Lê Đức An, Lại Huy Anh, Trần Đức Thạnh, Tony Waltham., 2003. Di sản thế giới Vịnh Hạ Long:  Những giá trị nổi bật về địa chất. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 277: tr. 6-20.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net