Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 161

1. Vũ Trường Sơn (chủ biên), 2007. "Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng
sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng, tỉ lệ 1:100.000”. Lưu trữ ĐC, Hà Nội.
2. Charles, R. P et al, 1997. Interpretations of contaminant sources to San Pedro Shelf
sediments using molecular markers and principal component analysis. Molecular
Markers in Environmental Geochemistry, Washington.
3. Iwata, H et al, 1994. Geographical distribution of persistent organochlorines in air,
water and sediments from Asia and Oceania, and their implications for global
redistribution from lower latitudes. Environmental Pollution 85, 15-20.
4. Viet, P. H et al, 2000. Persistent organochlorine pesticides and polychlorinated
biphenyl in some agricultural and industrial areas in Nothern Vietnam. Water Science
and Technology Vol. 42 No. 7-8 , p. 223-229.

1. TSKH Nguyễn Biểu và nnk, năm 1997 "Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn
biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam tỉ lệ 1/500.000". Lưu trữ tại Trung tâm Địa chất
và Khoáng sản biển.
2. GS.TS Mai Trọng Nhuận và nnk, năm 2007 "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực,
địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Hải
Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1/100.000 và vùng trọng trọng điểm Bạch
Long Vĩ tỉ lệ 1:50.000 ”. Lưu trữ tại Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển.
3. TSKH Đào Mạnh Tiến và nnk, năm 2008 "Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích lũy các
chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam". Lưu trữ tại
Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển.
4. Mai Trọng Nhuận, "Địa hóa môi trường" nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội, năm
2001.
5. Đặng Mai, "Các phương pháp Địa hóa tìm kiếm Khoáng sản" nhà xuất bản khoa học kỹ
thuật.

1. Lã Văn Chú và nnk, 2009. Nghiên cứu và tính toán phân phối các dòng vật chất từ
thượng lưu ra các vùng cửa sông ven bờ vịnh Bắc Bộ trước và sau khi có đập Hòa
Bình
2. Hoàng Hữu Như và Nguyễn Duy Tiến, 1969. Lý thuyết xác suất và các các kết luận
thống kê. NXB Khoa học kỹ thuật.
3. Fred T. Mackenzie and et al. Coupled Biogeochemical Cycles and Nitrogen,
Phosphorus and sulfur in the land - ocean - atmosphere system. NATO ASI Series
Vol. 14.
4. Henry Backburn, Jan Sorensen, (1985), Nitrogen Cycling in Coastal Marine
Environments. Department of Ecology and Genetics. University of Aarhus. Denmark
5. Gordon D.C, Jr., PR. Bondreau, K.H. Mann, et al. LOIZC. Biogeochemical Modelling
Duidelines. LOIZC Report and Studies No. 5.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net