Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 62

Đỗ Đình Chiến, Đỗ Trọng Bình, Trần Anh Tú, 2005. Ứng dụng mô hình DELFT-3D nghiên cứu dự báo chất lượng nước vịnh Hạ Long. Tuyển tập Báo cáo Khoa học hội nghị môi trường toàn quốc 2005.

Đỗ Đình Chiến, Trần Đức Thạnh, Trần Anh Tú, 2005. Bước đầu đánh giá tác động của hồ Hoà Bình đối với nguồn lợi cá biển ven bờ. Tuyển tập Báo cáo Khoa học hội nghị môi trường toàn quốc 2005.

Nguyễn Hữu Cử, 2005. Quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1975-2005, quyển III: tr. 245-256.

Nguyễn Hữu Cử, Mauro  Frignani, 2005. Một số kết quả bước đầu của việc hợp tác nghiên cứu môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam giữa Việt Nam và Italia. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế: tr. 366-380.

Chu Thế Cường, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, 2005. Số liệu ban đầu về cỏ biển tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học quốc gia Dạy và học Sinh học, Hà Nội.

Trần Văn Điện, Trần Đình Lân, Đỗ Thu Hương, 2005. Sử dụng tài liệu vệ tinh nghiên cứu biến động mùa các thông số môi trường (Chl-a, SST) ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường Quốc gia, 21-22 tháng 4 năm 2005: tr. 741-753.

Trần Văn Điện, Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Thảo, Đỗ Thu Hương, 2005. Ứng dụng viễn thám giám sát xói lở và biến động cửa đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Hội thảo Quốc gia về Đầm phá.

Nguyễn Thị Phương Hoa, 2005. The status of EMSs implementation for sea-port in the world and ISO14001 aproach ability of Haiphong port.  Proceedings of Workshop on basic study ISO 14001 for ports in Vietnam,  2005, IMER.

 

Từ Thị Lan Hương và Nguyễn Văn Tiến, 2005. Một số đặc điểm sinh thái của các thảm cỏ biển tỉnh Kiên Giang. Hội nghị Sinh học – Sinh thái Quốc gia lần I, Hà Nội: tr. 758-763.

Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu Văn Thộc và các cộng sự, 2005. Dẫn liệu nghiên cứu bước đầu về sự tích luỹ độc tố tảo ASP trong nhuyễn thể hai vỏ ở một số vùng nuôi thuỷ sản ven biển miền Bắc, Việt Nam. Tuyển tập các báo cáo Khoa học Hội nghị Môi trường toàn quốc, 21 - 22/4/2005 tại Hà Nội: tr. 761-767.

Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Hữu Cử, 2005. Đặc điểm điều kiện môi trường Vườn quốc gia Bái Tử Long, Quảng Ninh và đề xuất các giải pháp quản lý. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị môi trường toàn quốc năm 2005: tr. 768-775.

Trần Đình Lân, Nguyễn Khắc Minh, 2005. Ứng dụng mô hình thực nghiệm ước tính chi phí môi trường nuôi tôm ven biển. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội: tr. 682-690.

Trần Đình Lân, Lăng Văn Kẻn, 2005. Xây dựng bản đồ đa dạng sinh cảnh biển vùng Cát Bà - Hạ Long và Bái Tử Long. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị môi trường toàn quốc 2005, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội: tr. 1599-1604.

Trần Đình Lân, Nguyễn Khắc Minh, 2005. Mô hình thực nghiệm ước tính chi phí môi trường nuôi tôm ven biển. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị môi trường toàn quốc 2005, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội: tr. 1721-1728.

Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Nhật Thi, 2005. Thành phần loài và phân bố cá rạn san hô biển Việt Nam. Kỷ yếu "Hội nghị Toàn Quốc Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống”:  tr.1075-1077.

Trần Đức Thạnh, Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Huy Yết, Nguyễn Văn Tiến, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, 2005. Kết qủa nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học báo tồn tự nhiên biển của Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1975-2005, quyển III: tr. 169-179.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Nam, Nguyễn Miên, 2005. Những đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên - Huế: tr. 44-64.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Văn Tiến và Trần Đình Lân, 2005. Hoạt động điều tra, nghiên cứu vùng biển và đầm phá ở tỉnh Thừa Thiên - Huế của Viện Tài nguyên và Moi trường biển hơn 20 năm qua. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế: tr. 112-124.

 

Trần Đức Thạnh. 2005.  Những vấn đề môi trường ven bờ nổi bật ở Việt Nam và định hướng bảo vệ.  Hội thảo: "Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ tác động của đại dương đến môi trường”, Hà Nội 8-10/10/2005: tr. 63-74.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Nam, Nguyễn Miên, 2005. Những đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế, 12/2005, Huế: tr. 207-224.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, 2005. Hoạt động điều tra nghiên cứu vùng biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế của Viện Tài nguyên và Môi trường biển hơn 20 năm qua. Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên - Huế,  Huế 12/2005: tr. 28-38.

Trần Đức Thạnh, Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Huy Yết, Nguyễn Văn Tiến, Trần Đình Lân, Đỗ Công Thung, Nguyễn Hữu Cử, 2005. Kết quả nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học bảo tồn tự nhiên biển của Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam 1975 – 2005, Hà Nội 19/5/2005, quyển III: tr. 169-180.

Trần Đức Thạnh, Đỗ Đình Chiến, 2005. Bước đầu đánh giá tác động của hồ Hoà Bình đối với nguồn lợi cá biển ven bờ. Hội thảo Khoa học toàn quốc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản, Hải Phòng 14-15/01/2005: tr.472-485.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Nam, Nguyễn Miên, 2005. Những đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên - Huế, Huế 12/2005: tr. 44-64.

Nguyễn Thị Thu, 2005. Thảm cỏ biển Tam Giang - Cầu hai trong vai trò bảo vệ duy trì nguồn lợi sinh vật biển. Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị môi trường toàn quốc năm 2005: tr. 824-833.

Đỗ Công Thung và nnk., 2005. Đánh giá tiềm năng bảo tồn quần đảo Cô Tô - Thanh Lân. Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản: tr. 525-536.

Đỗ Công Thung và nnk., 2005. Cơ sở khoa học cho việc quy hoạch và quản lý khu bảo tồn biển Cát Bà. Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản: tr. 512-524.

Đỗ Công Thung và nnk., 2005. Đa dạng sinh học và suy giảm đa dạng sinh học biển vấn đề thách thức đối với tài nguyên, môi trường biển Việt Nam: tr. 503-511

Đỗ Công Thung, 2005. Sử dụng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học đầm phá Tam giang - Cầu hai. Hội thảo Quốc Gia về đầm phá Thừa thiên - Huế: tr. 415-429.

Đỗ Công Thung và nnk., 2005. Đa dạng sinh học thân mềm ở dải ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc 2005: tr. 309-312.

Đỗ Công Thung và nnk., 2005. Thăm dò hoạt tính chống oxy hoá của một số chất chiết từ sinh vật biển thông qua phản ứng bao vây gôc stự do  tạo bởi 1,diphenyl-2 picrylhidrazyl. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc 2005: tr. 1308-1310.

Nguyễn Thị Thu, 2005. Bước đầu lượng giá kinh tế một số thảm cỏ biển ven biển phía bắc Việt Nam. Kỉ yếu hội thảo toàn quốc về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản, tháng 1-2005: tr. 488-501.

Nguyễn Văn Tiến, 2005. Sử dụng hợp lí hệ sinh thái cỏ biển Việt Nam. Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc về Bảo vệ Môi trường và Nguồn lợi Thuỷ sản, Hải Phòng 14-15/01/2005, NXB Nông nghiệp: tr. 426-433.

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, Nguyễn Thị thu, 2005. Di giống rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata) vào trồng ở một số vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ kỉ niệm 30 năm thành lậpViện Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, 19 /5/2005, tập III: tr. 47-56.

Nguyễn Văn Tiến, 2005. Suy thoái hệ sinh thái cỏ biển ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu. Kỉ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc, Hà Nội, 21-22/4/2005: tr. 840-844.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net