Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 97

29. Lưu Tuấn Sinh

Thiết kế lắp đặt hệ thống thông tin tác chiến giữa các đảo của quần đảo Trường Sa

Design and installation tactical communication system between the Sparatly Islands

30. Đinh Văn Ưu

Kết quả nghiên cứu đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của

biến đổi khí hậu trên vùng biển Việt Nam và các ứng dụng

Results of estimation of extreme sea level changes caused by climate change in the

Vietnam sea and their application

31. Kutovoy A.C., Nguyễn Quốc Dũng, Hồ Nam Chung, Dương Tiến Đạt

Hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong xử lý vùng cận đáy giếng tại các mỏ dầu

khí thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam

Effectiveness of applying new treatment technology in oil wells in J. V. Vietsovpetro

32. Dương Minh Hải

Phương pháp xác định đường đẳng sâu 2500m và độ dốc đáy biển bằng máy đo sâu

đa tia, định vDGPS tức thời

The method to determine 2500m isobath and slope of seabed by mutibeam echo

sounder and DGPS real time

33. Phạm Trung Sơn, Phạm Bá Hiển, Nguyễn Quốc Dũng

Khai thác dầu bằng gaslift và các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của giếng

gaslift ở các mỏ dầu thuộc XNLD vietsovpetro

Exploiting oil by gas lift technology and solutions to improve efficiency for the

exploitation of oil field in j.v. Vietsovpetro

34. Vũ Quốc Tuyển, Lê Nhật Tuấn, Vũ Lê Trung, Nguyễn Công Hiếu

Phát triển hệ thống duy trì áp suất vỉa ở các mỏ dầu khí thuộc liên doanh Việt Nga

Vietsovpetro

Enhance and maintain the reservoir pressure in oil and gas field of j. v.

Vietsovpetro

35. Lê Nhật Tuấn, Vũ Quốc Tuyển, Phạm Bá Hiển

Duy trì tình trạng kĩ thuật tốt cho quỹ giếng làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ

chiến lược khai thác dầu khí vượt kế hoạch hàng năm

To maintain good technical condition of oil fields in order to fulfill the strategic task

of oil exploitation

36. Lưu Tuấn Sinh, Nguyễn Thanh Chinh

Nghiên cứu, ứng dụng truyền sóng trong môi trường Biển Đông Việt Nam

Research and application of wave propagation in the Vietnam East Sea

37. Lê Đắc Hóa, Hoàng Thanh Tùng

Đề xuất giải pháp công nghệ ứng dụng giàn tiếp trợ bán tiềm thủy (TAD) khoan các

giếng phát triển mỏ dầu khí tại vùng biển nước sâu thềm lục địa Việt Nam

A proposial of semi-submersible Tender Assisted Drilling rig (TAD) for oil and gas

exploitation in the deep sea shelf of Vietnam

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net