Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 9

1.                   Cao Văn Lương, 2011. Hiện trạng thảm cỏ biển đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 312-318.

 

2.                   Nguyễn Thị Thu, Cao Văn Lương, Trần Mạnh Hà, Đinh Văn Nhân, 2011. Đánh giá mức độ suy thoái các thản cỏ biển ven bờ Việt Nam. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 294-301.

 

3.                   Vũ Mạnh Hùng, Đàm Đức Tiến, 2011. Nghiên cứu cấu trúc thảm thực vật ngập mặn Phù Long nhằm đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn rừng ngập mặn. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc, lần thứ V. 281-288.

 

4.                   Trần Đức Thạnh và Nguyễn Văn Quân.2011. Kết quả hợp tác đa phương 10 năm (2001-2010) trong khuôn khổ chương trình VAST – JSPS về khoa học biển ven bờ. Kỷ yếu HT Quốc tế về Hợp tác Quốc tế trong điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển. 94 -104.

 

5.                   Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Quân, 2011. Đánh giá kết quả hợp tác đa phương 10 năm (2001 – 2010) trong khuôn khổ chương trình VAST – JSPS về khoa học biển ven bờ. Kỷ yếu Hội thảo Hợp tác quốc tế trong điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển, 15 – 17/9/2011. 94 – 102.

 

6.                   Pham Van Chien, Nguyen Duc The, Nguyen Van Quan, 2011. Species composition of the croaker fish (family sciaenidae) in the coastal of Quang Ninh and Hai Phong provinces. Kỷ yếu HT nguồn lợi, đa dạng sinh học vùng duyên hải Việt Nam và các vùng ven biển Đông Nam Á, Nha Trang 10/2011.

 

7.                   Vũ Mạnh Hùng, 2011. Rừng phòng hộ Ninh Bình, hiện trạng và đề xuất mô hình khai thác bền vững. Hội thảo đất ngập nước và biến đôit khí hậu.

 

8.                   Vũ Mạnh Hùng, 2011. Cấu trúc rừng ngập mặn Đồng Rui, Quảng Ninh. Hội thảo: Đô thị Quảng Yên, truyền thống và định hướng phát triển.

 

9.                   Nguyen Duc The, Chu The Cuong, 2011. Status of marine turtle populations in Quang Ngai, Binh Dinh and Phu Yen province. Kỷ yếu Hội thảo nguồn lợi, đa dạng sinh học vùng duyên hải Việt Nam và các vùng ven biển Đông Nam Á, Nha Trang 10/2011.

 

10.               Phạm Hải An, Vũ Duy Vĩnh, Trần Đình Lân, 2011. Đánh giá tần xuất sự kiện lượng mưa cực trị tại Hải Phòng và Nha Trang. Hội thảo Khoa học quốc gia Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Hà Nội.

 

11.               Hoàng Thị Chiến, Phạm Hải An, 2011. Estimating economic damage to coral reefs and seagrass in ​Vung Tau province causing by the impact of oil spills . Hội thảo: "Nguồn lợi đa dạng sinh học vùng duyên hải Việt Nam và các vùng ven biển Đông Nam Á”, Nha Trang.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net