Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 17

1.                  Báo cáo hiện trạng thành phố Hải phòng, 2007. Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hải phòng.

2.                  Báo cáo hiện trạng tỉnh Quảng Ninh, 2007. Sở tài nguyên và môi trường thành phố Quảng Ninh.

3.                  ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa và nnk, 2006. Báo cáo chuyên đề 12: Tình trạng quản lý và dự báo biến động môi trường khu vực đảo Bạch Long Vỹ. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững huyện đảo Bạch Long Vỹ. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

4.                  JICA, 1999. Báo cáo chính- Tập II: Nghiên cứu quản lý môi trường vịnh Hạ Long. NIPPON KOEI CO., LTD - METOCEAN CO.,LTD.

5.                  CN.Lăng Văn Kẻn và nnk, 2005. Báo cáo: Quy hoạch chi tiết bảo tồn biển vườn quốc gia Bái Tử Long. Viện tài nguyên và môi trường biển, Hải Phòng 12-2005.

6.                  PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc và nnk, 2001. Chuyên khảo: Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam. Phân viện hải dương học tại Hà Nội - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Hà nội 12-2001.

7.         Lê Xuân Sinh, 2007. Tình hình quản lý môi trường đảo Cát Bà. Đ án tng th  v điu tra cơ bn và qun lý tài nguyên - môi trường bin đến năm 2010, tm nhìn đến năm 2020.

8.         GS.TS.Nguyễn Văn Tiến và nnk, 2004. Báo cáo chuyên đề: Các giải pháp quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long, Quảng Ninh - Dự án: Bảo tồn biển vườn quốc gia Bái Tử Long, Quảng Ninh.  Phân viện hải dương học Hải Phòng, Hải Phòng 12-2004.

9.         Tập thể ban quản lý VQG Bái Tử Long, 2004.  Báo cáo chuyên đề: Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn, Quảng Ninh - Dự án: Quy hoạch chi tiết bảo tồn biển vườn quốc gia Bái Tử Long, Quảng Ninh. Phân viện hải dương học Hải Phòng, Hải Phòng, 12-2004.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net