Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 120

1. Bruun, P. and Gerritsen, F. Stability of coastal inlets. North Holland Publishing Co.,
Amsterdam (1960).
2. Bruun, P., Mehta, A. J., and Johnson, I. G. Stability of Tidal Inlets: Theory and
Engineering. Developments in Geotechnical Engineering. Elsevier Science, Amsterdam
(1978).
3. Tung, T. T. Morphodynamics of seasonally closed coastal inlets at the central coast of
Vietnam, PhD thesis, TUDelft. Ipskamp Drukkers, The Netherlands, 210p. (2011).

1. Trần Văn Khẩn, Đỗ Quốc Trinh và Đinh Thế Cường, "Cơ sở kỹ thuật thông tin vô
tuyến”, Giáo trình, Học Viện Kỹ thuật Quân sự, 2006.
2. Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Trọng Dân "Những dấu hiệu lộ và các biện pháp phòng
chống trinh sát - tác chiến điện tử.”, Học viện Kỹ thuật quân sự, 2004.
3. Lưu Tuấn Sinh, Đặng Hữu Hải "Ứng dụng bộ nhớ động trong bài toán lập trình bảo
mật thông tin cho hệ thống thông tin tác chiến” Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, tháng
12/2010.
4. Lưu Tuấn Sinh, Nguyễn Tuấn Phong "Giải pháp về tích hợp các thành phần cảm biến
công nghệ cao trong các hệ thống thông tin tác chiến”, Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, tháng
01/2011.
5. Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài: "Nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết kế
lắp đặt hệ thống thông tin tác chiến giữa các đảo ở quần đảo Trường Sa”, Viện Kỹ thuật
Hải quân, 2010.

1. Báo cáo tổng kết đề tài KC9.23/06-10: " Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển.
2. Đinh Văn Ưu (2009), Đánh giá quy luật biến động dài hạn và xu thế biến đổi số lượng
bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Thái Bình Dương, Biển Đông và ven biển Việt
Nam, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25
số 3S – 2009, 542
3. Đinh Văn Ưu (2010), Sự biến động hoạt động và đổ bộ của bão nhiệt đới vào bờ biển
Việt nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.26, số
3S,479-
4. Đinh Văn Ưu (2011), Đặc điểm biến động bão và áp thấp nhiệt đới
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ 27, Số 1S (2011) 266-272
5. ESCAP-WMO, Typhoon Committee (2010). Assessment of Impacts of Climate
Change on Tropical Cyclone Frequency and Intensity in the Typhoon Committee Region.
Forty Second Session 25 to 29 January 2010 Singapore.
6. Phạm Văn Huấn (2010). Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với Biển Đông. Tạp chí Khoa học
ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T 26, số 3S, 354-
7. The State of Queensland, Department of Natural Resources and Mines (2004):
Queensland Climate Change and Community Vulnerability to Tropical Cyclones: Ocean
Hazards Assessment – Project Synthesis Report, Prepared by the Marine Modelling Unit,
School of Engineering, James Cook University, for the Bureau of Meteorology.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net