Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 89

57. Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, Bùi Phương Thảo

Diễn biến vùng cửa sông ven biển Hải Phòng và những vấn đề khai thác trong bối

cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng

The evolution of estuary areas in Hai Phong coastal zone and somme exploitation

aspects under climate change and sea level rise

58. Nguyễn Đắc Vệ, Nguyễn Đức Cự, Bùi Văn Vượng

Đánh giá biến động địa hình vùng cửa sông Bạch Đằng

An assessment of changes in morphology of the Bach Dang estuary

59. Phạm Hoàng Hải , Nguyễn Thu Nhung, Lê Trinh Hải

Một số mô hình cho phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển và hề thống đảo ven bờ

tỉnh Kiên Giang

Some models for economic and social development of coastal province system of

coastal islands in Kien Giang province

60. Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Mạnh Hà

Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển các tuyến trọng điểm dải ven biển và

các đảo ven bờ tỉnh Quảng Ninh

Research and construct development orientations of priority alignments at the

coastal zones and onshore islands in Quang Ninh province

61. Nguyễn Thanh Sơn , Nguyễn Hữu Cử , Trần Đức Thạnh

Giá trị kỳ quan địa chất kiểu bờ dalmatian ở Việt Nam

Geotope values of the dalmatian coast type in Vietnam

62. Nguyễn Thanh Sơn , Nguyễn Hữu Cử , Đinh Văn Huy

Nguyên nhân và điều kiện thành tạo các ngấn hàm ếch quanh các đảo đá vôi ở vịnh Hạ

Long

Reasons and formational conditions of notches surrounding limestone islands in the

Ha Long bay

63. Nguyễn Khanh Vân, Hoàng Bắc, Hoàng Thị Kiều Oanh

Nghiên cứu đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch các khu vực

biển - đảo bờ Đồng và bờ Tây vùng Nam Bộ Việt Nam

Study assessing the bioclimatic conditions for the purpose of developing tourism in

the eastern and western sea - islands of nam bo southern Vietnam

 

64. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Hồng

Huế,Lê Thị Thu Hiền, Lưu Việt Dũng, Hoàng Văn Tuấn, Phạm Minh Quyên,

Trần Thị Lụa, Nguyễn Hồ Quế, Lê Thị Nga, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Thu

Thủy, Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Liễu, Nguyễn Hòa Bình

Đánh giá tích hợp mức độ tổn thương vùng biển ven bờ Việt Nam nhằm quản lý, sử

dụng hợp lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Integrated vulnerability assessment of Vietnam coastal area and sea for sustainable

natural resources, environment use and development

65. Phạm Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Duy Duyến

Đặc điểm, nguy cơ ô nhiễm và các giải pháp hạn chế nguy cơ ô nhiễm các hợp chất

pcbs và ocps tại vùng biển Mỹ Thạnh - Vĩnh Hải (Sóc Trăng).

Characteristics, the risk of pollution and measures to reduce the risk of pollution

compounds of pcbs and ocps in water sea in My Thanh - Vinh Hai (Soc Trang

province)

66. Phạm Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Duy Duyến

Đặc điểm phân bố và sự biến thiên hàm lượng kim loại nặng trong nước biển vịnh

Hạ Long

Distribution characteristics and changes in the contain of heavy metals in sea water

of Ha Long bay

67. Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phúc

Tác động của đập chứa hòa bình làm suy giảm nguồn dinh dưỡng trong nước từ lục

địa đưa ra vùng cửa sông châu thổ sông Hồng

68. Trần Hà Phương, Nguyễn Thanh Hùng

Đánh giá biến động vùng cửa sông đồng bằng sông Cửu Long bằng tư liệu viễn

thám đa thời gian

Assessing changes in the Mekong delta estuarine area using multi-temporal remote

sensing data

69. La Thế Phúc , Lương Thị Tuất , Phùng Văn Phách

Tiềm năng tài nguyên thiên nhiên quần đảo Trường Sa, vấn đề bảo tồn di sản thiên

nhiên và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn vùng biển đảo Việt Nam

The potential of natural resources of Truong Sa archipelago, the issue of natural heritage

conservation and protection of sovereign integrity of sea and island of Vietnam

70. Nguyễn Khắc Sử

Các văn hóa biển tiền sử trong vịnh Hạ Long

Prehistoric maritime cultures of Ha Long bay

71. Trình Năng Chung

Nhận thức khảo cổ học tiền sử khu vực Bái Tử Long

72. Nguyễn Quang Miên

Văn hóa biển Việt Nam qua tiếp cận Địa Khảo Cổ Học

Sea culture of Vietnam through the approach of archaeology

73. Nguyễn Đình Dương

Nghiên cứu tích hợp công nghệ định vị vệ tinh, viễn thông vệ tinh, hệ thống tin địa

lý và viễn thám trong công tác giám sát tàu cá xa b

Research integrated gps technology, telecommunications satellites, geographic

information systems, and remote sensing in monitoring off-shore fishing vessels

74. Phạm Việt Hòa, Phạm Vọng Thành

Tích hợp tư liệu viễn thám và gis đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn cần

giờ giai đoạn 1996-2004

The integration of remote sensing and gis data for theassessment of changes in can

gio mangrove area period 1996-2004

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net