Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831
Main » 2015 » June » 16


Bien Xanh luôn luôn đồng hành với các bạn !

 

Views: 305 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

Liên hệ:
Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.
 
 
 
1. Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất  ... Read more »
Views: 158 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

  1. Le Xuan Sinh et al (2007). Application of methyl blue spectrophotometer method to determine detergent in water. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 153 – 162.
  2. Cao Thi Thu Trang, Le Xuan Sinh et al (2007). Determination of total phenol in water and wastewater. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 177 – 198.
  3. Le Xuan Sinh (2008). Distribution concentration of total mercury in seawater at Tonkin gulf. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XIII. Hanoi. p. 138 – 146.
  4. Tran Dinh Lan, Le Xuan Sinh, Do Gia Khanh (2009). Risk assessment of environmental quality degradation in Minh Duc – Ben Rung industrial area, Hai Phong City, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XIV. Hanoi. p. 138 – 146.
  5. Le Xuan Sinh (2009). Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Mer ... Read more »
Views: 159 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

  1. Lê Xuân Sinh, Cao Thu Trang và nnk, 2007. Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích Chất tẩy rửa trong môi trường nước, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XII.
  2. Cao Thu Trang, Lê Xuân Sinh và nnk, 2007. Phân tích phenol tổng số trong nước và nước thải, , Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển Tập XII.
  3. Lê Xuân Sinh, 2008. Sự phân bố thuỷ ngân phía tây vịnh Bắc Bộ, Việt Nam, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XIII.
  4. Trần Đình Lân, Lê Xuân Sinh, Đỗ Gia Khánh, 2008. Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XIV.
  5. Lê Xuân Sinh, 2009. Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata oyster at Bach Dang Estuary, Vietnam. Proceedings: the 4th jsps /vast joint seminar on coastal marine science multilateral coastal marine science program, period 2001 – 201 ... Read more »
Views: 314 | Added by: sinhlx | Date: 2015-06-16 | Comments (0)

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net