Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Công bố bài báo

Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thư viện số Bienxanh.Net

Đây là thư viện tập hợp 3685 ấn phần, xếp tại các giá 4218, 106 ấn phẩm định kỳ và hàng nghìn đầu sách chuyên khảo, tạp chí trong nước - quốc tế. Đặc biệt cơ sở dữ liệu phong phú giúp cho độc giả dễ dàng tiếp cận với các công trình đề tài của Viện TN &MT Biển...<<chi tiết>>


Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển
Tuyển tập tài nguyên hiện tại đã có 16 tập với số lượng gần 500 bài nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển. Hiện này chúng tôi đang mời các tác giả viết tuyển tập số 17. ISBN 978-604-913-025-0.

- Tập 1 đến 14 (Dowload).
- Tập 15 (Dowload).Công bố trên tạp chí trong nước và quốc tế
Với danh sách trên danh sách công bố trên tạp chí quốc gia, quốc tế, sách chuyên khảo và tạp chí quốc tế tính từ 1977 đến nay 2012 với trên nghìn đầu mục của nhiều tác giả đã làm việc tại Viện TN và MT biển. Hãy tìm kiếm.
Danh sách các công trình công bố năm 2011 với 119 bài tạp chí quốc gia, quốc tế và 02 sách chuyên khảo

Danh mục tạp chí trong nước và quốc tế
Danh mục các tạp chí quốc gia

Danh mục các tạp chí quốc gia mà bạn có thể đăng. Danh mục cập nhật có thể chưa hoàn toàn đầy đủ các tạp chí có ISSN của Viện Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.  (Dowload)!


Danh mục tạp chí SCI và SCI -Index
Danh mục SCI của các tạp chí quốc tế bao gồm các tạp chí thuộc SCI và SCI mở rộng. Các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới của các nước có hệ điểm cao và cập nhật 2008. Mời xem danh sách tại đâyDanh mục tạp chí của VAST
Danh sách 12 tạp chí của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển, khoa học trái đất, hóa học, sinh học, tin học,.... Đây là các tạp chí uy tín mà bạn có thể đăng các công trình nghiên cứu của mình, mời xem tại đây !


Hoạt động khoa học nhóm Bienxanh.Net
Tạp chí IMER

1. Lê Xuân Sinh, Cao Thị Thu Trang, Lưu Văn Diệu, Dương Thanh Nghị, Vũ Thị Lựu, 2007. Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích chất tẩy rửa trong môi trường nước. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập XII. Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 153 - 162.

2. Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Lưu Văn Diệu, Dương Thanh Nghị, Vũ Thị Lựu, 2007. Xác định tổng phenol trong nước và nước biển. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập XII. Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 177 - 198.

3. Lê Xuân Sinh, 2008. Sự phân bố thuỷ ngân phía đông vịnh Bắc bộ, Việt nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, tập XIII. Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tr. 138 - 147.

4. Trần Đình Lân, 
Lê Xuân SinhĐỗ Gia Khánh, 2009. Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XIV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 125-137.

5. Lê Xuân Sinh, Đinh Ngọc Huy, 2011. Biến động nồng độ Hg và As trong môi trường nước biển dải ven bờ từ QN đến Nghệ An. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 129-138.

6. Đặng Hoài Nhơn, Lê Xuân Sinh và nnk, 2011. Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ miền Bắc giai đoạn 1999-2009. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 147-160.

Tạp chí đôc học
1. Lê Xuân Sinh, 2011. Hiện trạng và nguồn thải thủy ngân khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí độc học, số 20. Pp 40-45. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Lê Xuân Sinh, 2011. Biến động hàm lượng kim loại nặng trong môi trường nước biển dải ven bờ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Tạp chí độc học, số 18, pp 15-21. Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3. Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Đỗ Gia Khánh, 2010. Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (Hg) và kẽm (Zn) trong nghêu M. lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí độc học, số 14. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thanh, Đặng Kim Chi, 2011.Đánh giá mức độ tích tụ thủy ngân ở một số loài sinh vật biển tại Hải Phòng và đề xuất sử dụng an toàn thực phẩm. Tạp chí độc học, số 17, pp14-21. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tạp chí biển Việt Nam
Lê Xuân Sinh, 2011. Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở ven biển Hải Phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Tạp chí Biển Việt Nam, số 7/2011, tr. 17-21.Tạp chí ENRR
Sinh Le Xuan, Thanh Tran Duc, Chi Dang Kim, 2011.   Study on Growth’s Rule of Hard Clam (Meretrix lyrata ) in Bach Dang Estuary, Viet Nam. Environment and Natural Resources Research Vol. 1, No. 1; December 2011. Pp.139- 151.


JSPS
Sinh Le Xuan, 2010. Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata oyster at Bach Dang Estuary, Vietnam. Proceedings: the 4th jsps /vast joint seminar on coastal marine science multilateral coastal marine science program, period 2001 – 2010.

Hội nghị - hội thảo

1. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, 2010. Đánh giá khả năng tích tụ kẽm và thủy ngân của nghêu Bến tre (Meretrix. lyrata) vùng cửa sông Bạch Đằng trong phòng thí nghiệm. Tuyển tập hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập VAST.

2. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, 2011. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của loài nghêu (Meretrix Lyrata) ở cửa sông Bạch Đằng và ý nghĩa cảnh báo môi trường. Kỷ yếu hội nghị môi trường biển toàn quốc lần thứ 5. 10/2011, pp 269-275.

3. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, Đậu Văn Thảo, 2011. Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh ở ven biển Hải Phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Kỷ yếu hội nghị thân mềm toàn quốc. 10/2011.

 
Thông tin công bố mới:
- Tuyển tập của Viện TN và MT biển chuẩn bị cho ra mắt tập số 16

- Cập nhật danh sách công bố của Viện TN và MT biển năm 2011

- Hoàn thành và cập nhật CSDL biển năm 2012: http://tracuu.bienxanh.net hoặc http://google.bienxanh.net

- Viện TN Và MT biển tập hợp công bố của các nhà khoa học khối tự nhiên và khối sinh học
   
- Tuyển tập TN và MT biển  mời các tác giả viết bài cho số 17
       

      
Tạp chí

T
ạp chí IMER


Tạp chí độc học


Tạp chí ERNN


Tạp chí biển VN


Tạp chí NG và PTNT


Tạp chí Khoa học TĐ

Thư viện ảnh

 
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net